“Laten we realistisch blijven, een socio-economische regering is onmogelijk met de PVDA. Maar om de staat te hervormen, misschien,” dat verklaarde Jan Jambon (N-VA), vicepremier en minister van Binnenlandse Zaken in een interview met La Libre Belgique.

Jan Jambon toont zich in het interview met de Franstalige krant tevreden over het feit dat de PS in Wallonië naar de oppositie is verdreven, na de coup van CDH-voorzitter Benoît Lutgen: “Er zijn twee democratieën in dit land: een Waalse en een Vlaamse. (…) Het is duidelijk dat ik de voorkeur geef aan de nieuwe Waalse coalitie, die onze partner MR verbindt met CDH, dan met de vorige regering waar men de PS terugvond. Het is makkelijk voor het federale niveau om te praten met de nieuwe Waalse regering. Voor ons is de PS vooral een probleem wanneer ze federaal bestuurt. Als de PS bij de volgende verkiezingen wint in Wallonië dan respecteer ik dat zonder enig probleem als het gaat over het Waalse regionale niveau. Maar op het federale vlak ligt dat anders: als de PS aan de macht is dan heeft dat een impact op de Vlamingen.”

Electorale revolutie

Jambon vergelijkt met de verkiezingscampagne van 2014: “Toen zegden de Franstalige partijen nog ‘nooit met de N-VA’. Vandaag kan men zeggen dat het klimaat veranderd is. (…) De N-VA heeft bewezen dat ze aan haar overtuiging vasthoudt maar we zijn de duivel niet. De Vlaams-nationalisten zijn geen onverantwoordelijken die niet in staat zouden zijn een akkoord te sluiten en het vervolgens te respecteren. Maar laten we duidelijk zijn: in 2019 komen we terug met ons communautair programma en na de verkiezingen gaan we evalueren wat er mogelijk is met de uitkomst.”

“Het minste wat men kan zeggen is dat er momenteel iets beweegt in Wallonië. Voor de N-VA is het niet meteen duidelijk: met welk Wallonië gaan we na de verkiezingen moeten praten? Als we de peilingen mogen geloven en de PVDA zo hoog scoort dan staan we voor een electorale revolutie,” aldus de N-VA’er.

Onderhandelen met PVDA?

Jambon schetst de volgende hypothese: “In 2019 stemt Wallonië links en extreemlinks, Vlaanderen blijft centrumrechts. Indien de PVDA het confederalisme wil aanvaarden, om alle bevoegdheden aan de regio’s te geven zodat ieder zijn eigen beleid kan voeren, dan zijn we bereid om te onderhandelen met die partij. Maar, zonder een staatshervorming zal de PVDA werkelijk veel water in zijn wijn moeten doen om overeen te komen met N-VA (lacht).”

“Laten we realistisch blijven, een socio-economische regering met PVDA is onmogelijk. Maar om de staat te hervormen, misschien,” aldus nog Jambon.

Unitaire partij

PVDA-voorzitter Peter Mertens reageerde prompt (tweetalig): “Allo mr. Jan Jambon, le PTB est un parti unitaire, de PVDA is een unitaire partij.” Hij voegde er nog aan toe: “Dat is alsof Charles Michel zou beweren met de PVDA te willen onderhandelen indien de PVDA akkoord is ‘alles te privatiseren’. Quod non.”

ADVERTENTIE