De ministerraad van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering heeft beslist om een subsidie van 150.000 euro toe te kennen aan de organisatie die de tentoonstelling ‘De Islam, ook onze geschiedenis’ organiseert. De tentoonstelling krijgt ook 2,5 miljoen euro van de EU, te verdelen onder zes partnerlanden.

De Brusselse regering maakte haar beslissing bekend tegelijk met heel wat andere toekenningen. Zo ontvangen onder meer de vzw Threetwoshoot en de ULB respectievelijk 40.000 en 67.000 euro.

Voor cultuur zijn in Brussel de Gemeenschapscommissies, en dus de Gemeenschappen, bevoegd. Brussel rekent de toekenning echter onder toerisme, dat wel een Gewestbevoegdheid is. De reden dat de toelage voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest onder cultuur valt, is omdat de activiteit er een is “ter bevordering van het nationaal en internationaal imago van Brussel”. De Europese subsidies zijn wel afkomstig uit het Europese cultuurbudget.

Museum van Europa niet echt organisator

De organisatie die toelage van de Brusselse regering ontvangt, is de vzw Museum van Europa of Musée de l’Europe. Deze vereniging is volgens een weinig onderhouden website “sinds 1997 verantwoordelijk voor het project van het Museum van Europa.” De vereniging zou, volgens de website, voorgezeten worden door zowel Antoinette Spaak als Karel Van Miert (sic). Een raadpleging van het ‘up to date’ Staatsblad bevestigt dat Antoinette Spaak nog steeds voorzitter van de vzw is anno 2017. Antoinette Spaak is de 88-jarige dochter van voormalig premier Paul-Henri Spaak (BSP) en was politica bij het FDF (vandaag DéFi). Mevrouw Spaak werd in 2009 verkozen voor het Brussels Parlement in 2009, waar ze de aandacht trok door te weigeren van de eed ook in het Nederlands af te leggen. In 1983 werd ze nog benoemd tot Minister van Staat door wijlen koning Boudewijn. Karel Van Miert was een politicus actief bij de BSP/SP, werd Eurocommissaris in 1989 en overleed in 2009.

Het “project van het museum van Europa” is niet zozeer een rigide museum, maar vult verschillende losse projecten overheen de jaren. Zo organiseerde de vzw in 2001 een expositie rond wereldtentoonstellingen en in 2006 een tentoonstelling rond religieuze diversiteit in Europese steden. Ook was er de permanente voorstelling ‘C’est notre histoire!/Het is onze geschiedenis!’. Voor een expositie over de EU (toenmalig premier Verhofstadt hield er een toespraak) ontving de vzw in 2007 nog vijf miljoen euro van de Belgische federale regering. In 2010 was er een expositie over de Europees-Amerikaanse relaties. De nieuwe tentoonstelling over de islamitische achtergrond lijkt ook in deze reeks te gaan passen.

De vzw Museum van Europa zal de nieuwe expositie niet zelf gaan organiseren. De voorstelling wordt in werkelijkheid georganiseerd door Tempora NV. Die onderneming kreeg de islamtentoonstelling in opdracht van vzw Museum van Europa. Opvallend: wie belt naar de vzw Museum van Europa komt overigens terecht bij Tempora.

EU doet ook duit in zak

De tentoonstelling zal ook nog in vijf andere landen dan België doorgaan. De EU voorziet daarvoor een toelage van 2,5 miljoen euro. Als coördinator van het project stelde de EU Tempora aan. Op de pagina van het Europees subsidieproject voor de islamexpositie staat een ‘related link’ naar Musée de l’Europe, maar wie daar op klikt, komt terecht op een 404-foutpagina op de site van… Tempora.

De tentoonstelling zou eerst plaatsvinden in De Beurs, maar volgens Isabelle Benoit van Tempora was er een probleem bij de toekenning van het gebouw. De tentoonstelling gaat nu in de lente door in het Vanderborghtgebouw.

ADVERTENTIE